Ανακαίνιση διαμερίσματος Business class

Ηλεκτρική ενέργεια

Υδραυλικά

Θέρμανση