Ειδικό εργαλείο
Κόφτης γυψοσανίδας 90 μοιρών σε σχήμα V
Κόφτης γυψοσανίδας: λυγίστε το φύλλο 90 μοίρες. Απαιτούμενα εργαλεία και εξαρτήματα. Φρέζα και στερέωση GKL με αφρό τοποθέτησης.
Ακροφύσια για κατσαβίδι γυψοσανίδας: με και χωρίς περιοριστή
Ακροφύσιο για κατσαβίδι γυψοσανίδας: ποιο είναι κατάλληλο; Τύπος υποδοχής, μέγεθος, σήμανση. Προϊόν περιορισμού. Κανόνες για την επιλογή ενός ποιοτικού bit.
Μύτες για κατσαβίδι γυψοσανίδας: ακροφύσια με περιοριστή
Μύτη για γυψοσανίδα με περιοριστή: τι είναι, γιατί χρειάζεται; Κανόνες επιλογής. Πλεονεκτήματα της χρήσης ενός bit με περιοριστή κατά τη στερέωση του GKL.
Ποια εργαλεία χρειάζονται για την τοποθέτηση μιας εσωτερικής πόρτας
Όλα όσα πρέπει να γνωρίζετε για τα εργαλεία που χρησιμοποιούνται για την πολύπλοκη τοποθέτηση εσωτερικών θυρών.

Ειδικό εργαλείο

Το ειδικό εργαλείο περιλαμβάνει πολλές πολύ διαφορετικές συσκευές. Θα είναι ενδιαφέρον για τους αρχάριους να εξοικειωθούν με την περιγραφή τέτοιου συγκεκριμένου εξοπλισμού όπως, για παράδειγμα, κοπτήρες πλακιδίων ή κόφτες πλακιδίων.
Οι επαγγελματίες θα μάθουν επίσης ελάχιστα γνωστές πληροφορίες για ειδικά εργαλεία, θα μάθουν για τα πλεονεκτήματα και τα χαρακτηριστικά της χρήσης τους από τους συναδέλφους τους στην εργασία τους.

Ηλεκτρική ενέργεια

Υδραυλικά

Θέρμανση