Μετά το σοβάτισμα των τοίχων, τι πρέπει να γίνει πριν το φινίρισμα;

Irina, Yekaterinburg: Γεια! Τι να κάνετε μετά το σοβάτισμα των τοίχων και πριν το φινίρισμα; Είναι απαραίτητη η εφαρμογή στόκου πριν την ταπετσαρία;

Ηλεκτρική ενέργεια

Υδραυλικά

Θέρμανση