Használati feltételek

Felhasználói szerződés a "builder.expertexpro.com/hu/" weboldal használatához

Figyelem! Javasoljuk, hogy olvassa el a jelen Felhasználói Szerződés szövegét!

Jelen Felhasználói Szerződés (a továbbiakban: „Szerződés”) a „builder.expertexpro.com/hu/” weboldal adminisztrátora (a továbbiakban: „Ügynök”) és a „builder.expertexpro.com/hu/” weboldal látogatója között jön létre (továbbiakban: mint „Felhasználó”), és megállapítja a szolgáltatás igénybevevője számára történő nyújtásának feltételeit annak érdekében, hogy segítsen ingyenes konzultációt és/vagy szolgáltatást kapni a helyiségek befejezéséhez és javításához, valamint a builder.expertexpro.com/hu/.ru Weboldal (a továbbiakban:) egyéb funkcióinak használatához. a „Webhelyként”).

Jelentkezés hagyásával ingyenes tanácsadásra és/vagy szolgáltatásra az osztály és a helyiségjavítás (a továbbiakban: „Felhasználói jelentkezés”, „Segítségkérés ingyenes konzultáció és/vagy a helyiségek mázolási és javítási szolgáltatásai” kérésére) ). 428. §-a alapján.

Ha az Oldal Felhasználója nem fogadja el a jelen Felhasználói Szerződés feltételeit, az lehetetlenné teszi, hogy segítséget kapjon tanácsért és/vagy szolgáltatásokért a helyiségek befejezéséhez és javításához, vagy a Webhely bármely más funkciójának teljes körű használatához.

1. Kifejezések és meghatározások

1.1. A jelen Szerződésben, hacsak a szöveg kifejezetten másként nem rendelkezik, a következő kifejezések jelentése a következő:

"Felhasználói alkalmazás" - a Felhasználó által az Oldalon hagyott írásbeli kérvény, amely a helyiségek befejezéséhez és javításához szükséges ingyenes tanácsadás és/vagy szolgáltatás igénybevételéhez nyújt segítséget a helyiségek befejezéséhez és javításához tanácsadást és/vagy szolgáltatásokat nyújtó személy felkutatásával, illetve azok ellátásának megszervezésével kapcsolatban. Felhasználó és/vagy általa megjelölt személyek. A Felhasználó kérelme a következő formában nyújtható be:

  • az Oldalon közzétett tájékoztató anyagokhoz fűzött megjegyzésekben szereplő probléma vagy probléma leírása;
  • speciális űrlap kitöltése a Webhelyen a „Kérdések a szakértőhöz” részben;
  • speciális űrlap kitöltése a Webhelyen (online tanácsadói űrlap);
  • egy speciális űrlap kitöltése az oldalon, hogy visszahívást rendeljen egy tanácsadást és/vagy szolgáltatásokat nyújtó személytől a helyiségek befejezéséhez és javításához, vagy azok biztosításának megszervezéséhez.

"Ügynök" - az oldalt kezelő személy.

"Felhasználó" - az a természetes vagy jogi személy, aki szeretne segítséget kérni a helyiségek díszítéséhez és javításához tanácsadást és/vagy szolgáltatásokat nyújtó személy megtalálásához, illetve azok biztosításának megszervezéséhez, és e célból a Megbízotthoz való kapcsolatfelvételhez a Weboldalon megadott módokon (külön kitöltve formák).

"Webhely" - információ, szövegek, grafikai elemek, design, képek, fotó- és videóanyagok és a szellemi tevékenység egyéb eredményei, valamint olyan információs rendszerben található számítógépes programok, amelyek biztosítják az ilyen információk internetes elérhetőségét a hálózati címen builder.expertexpro.com/hu/.

"Partner" -olyan személy, aki tanácsadási szolgáltatásokat és/vagy szolgáltatásokat nyújt a helyiségek befejezéséhez és javításához, vagy megszervezi azok biztosítását a Webhely Felhasználói számára a Felhasználói Alkalmazások szerint.

"A felek" – Felhasználó és ügynök.

"Elérhetőségeit" - név, telefonszám, e-mail cím, település (vagy más helység), valamint a Felhasználó által a Felhasználó kérelmének speciális űrlapokon történő kitöltésekor megadott probléma, feladat vagy probléma általános leírása.

1.2. A Szerződés szövegében található minden egyéb kifejezést és meghatározást a Felek a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően értelmezik.

1.3.A jelen Szerződésben szabályozott jogviszonyok Ügynöki Szerződésnek minősülnek, kivéve, ha a jelen Szerződés vonatkozó rendelkezéseiből közvetlenül más következik.

2. A megállapodás tárgya

2.1. A Megbízott kötelezettséget vállal arra, hogy a jelen Szerződés 2.2. pontjában meghatározott összegben olyan szolgáltatásokat nyújt a Felhasználónak, amelyek segítségével ez utóbbi konzultációkat és/vagy szolgáltatásokat nyújt a helyiségek befejezéséhez és javításához.

2.2. A Megbízott a Felhasználót tanácsadásban és/vagy helyiség-javítási szolgáltatásban való segítségnyújtás részeként a következő műveleteket hajtja végre:

2.2.1. fogadja a kapcsolattartási adatokat a felhasználóktól;

2.2.2. megkeresi a Partnereket és létrehozza azok nyilvántartását;

2.2.3. Megállapodásokat köt Partnerekkel tanácsadási szolgáltatások és/vagy helyiségek kidolgozására, javítására vonatkozó szolgáltatások nyújtásáról a Felhasználók részére, illetve azok ellátásának megszervezésére;

2.2.4. megállapítja, hogy a Felhasználó Alkalmazásai megfelelnek-e a Partnerek szakterületének és munkafeltételeinek;

2.2.5. átadja az Oldal Felhasználói által megadott Kapcsolatfelvételi Adatokat az érintett Partnereknek abból a célból, hogy további interakciót folytassanak a Partnerek által a helyiségek díszítésére és javítására vonatkozó tanácsadási és/vagy szolgáltatások nyújtásáról (vagy a szolgáltatás megszervezéséről) a Felhasználók és/vagy általuk megjelölt személyek;

2.2.6. A Megbízottnak joga van saját belátása szerint a szolgáltatások nyújtásához szükséges egyéb tevékenységeket elvégezni, hogy segítse a Felhasználót tanácsadásban és/vagy szolgáltatásban a helyiségek befejezéséhez és javításához.

3. A felek kötelezettségeinek teljesítésének rendje

3.1. A helyiségek díszítésére és javítására vonatkozó tanácsadás és/vagy szolgáltatás igénybevétele érdekében a Felhasználó köteles megbízható Elérhetőségi információkat megadni a jelen Szerződés 1.1. pontjában meghatározott mértékig;

3.2. A Felhasználó a jelen Szerződés megkötésével hozzájárul a Kapcsolatfelvételi adatok (beleértve a személyes adatokat is) harmadik felek - Partnerek - részére történő továbbításához, amelyek listája a Weboldal Adatvédelmi szabályzatában található ("Adatvédelmi szabályzat és személyes adatok kezelése", jóváhagyva). a "builder.expertexpro.com/hu/" weboldal adminisztrátorának döntése alapján).

3.3. A Megbízott önállóan és saját belátása szerint állapítja meg a Felhasználó Pályázatának megfelelőségét a szakiránynak és a Partner munkafeltételeinek. A Felhasználó egyúttal elfogadja és elfogadja, hogy a Megbízott nem vállal felelősséget a Partnerek által nyújtott vagy általuk szervezett tanácsadási szolgáltatások és/vagy a helyiségek befejező és javítási szolgáltatásainak minőségéért.

3.4. Jelen Szerződés értelmében a Megbízott a Felhasználó Kérelmének a Partnerre történő átadásától számítva a Felhasználóval szemben fennálló kötelezettségeit teljesítettnek tekintendő, függetlenül attól, hogy a Megbízott tanácsadási szolgáltatásokat és/vagy helyiségek befejező és javítási szolgáltatásokat nyújtott-e a Felhasználónak. Partner, vagy annak biztosítását a Partner szervezte-e meg.

3.5. Art. értelmében A Polgári Törvénykönyv 434.1. pontja értelmében a Megbízott nem vállal felelősséget a Felhasználóval szemben a Felhasználó és a Partner között a tanácsadási szolgáltatások és/vagy helyiségek díszítésére, javítására vonatkozó szolgáltatások nyújtására, illetve azok biztosításának megszervezésére vonatkozó tárgyalások eredményéért. A Megbízott nem vállal felelősséget a Felhasználó felé abban az esetben, ha a szolgáltatások nyújtása vagy azok nyújtásának megszervezése a Partnertől vagy magától a Felhasználótól függő okok miatt nem történt meg.

3.6. A Felhasználó és a Partnerek szabadon megköthetik egymás között a tanácsadási szolgáltatások és/vagy a helyiségek díszítésére és javítására, illetve azok biztosításának megszervezésére vonatkozó szolgáltatások nyújtásáról szóló megállapodást, önállóan viselik a megvalósítással kapcsolatos költségeket, és felelősek az a tény, hogy nem születik megállapodás.

3.7. A Megbízott a jelen Szerződés 2.1. pontjában foglalt szolgáltatásokat személyesen nyújtja.

3.8. A Megbízott nem vállal garanciát a Felhasználónak a jelen Szerződésben meghatározott szolgáltatások bármely eredményének eléréséért, ideértve a partner által nyújtott tanácsadási szolgáltatások és / vagy helyiségek befejező és javítási szolgáltatásainak minőségét és terjedelmét.

3.9.A Megbízott semmilyen formában nem kényszeríti a Felhasználó és a Partner közötti megállapodás megkötését.

3.10. A Felhasználók szabadon szerződést köthetnek Partnerekkel tanácsadás és/vagy szolgáltatás nyújtására helyiségek befejezésére és javítására, vagy ezek Partner általi megszervezésére, és saját felelősségükre önállóan dönthetnek úgy, hogy tanácsadási és/vagy szolgáltatási szerződést kötnek. helyiségek befejezésére és javítására egy adott Partnernél (szabadon választható partner). A Felhasználók és a Partnerek törvényben előírt és nem előírt szerződést is köthetnek, beleértve a vegyes és meg nem nevezett megállapodásokat is. A Felhasználók és a Partnerek közötti szerződés feltételeit saját belátásuk szerint határozzák meg, kivéve, ha a vonatkozó feltételek tartalmát jogszabály vagy más jogi aktus írja elő.

3.11. A Megbízott jogosult a Felhasználó Kérelmét egy vagy több Partnerhez átadni, amelyek körét a Megbízott önállóan határozza meg, és a Felhasználók figyelmét a Weboldal Adatvédelmi szabályzatában felhívja.

3.12. pontjában foglaltakat. 426. §-a értelmében a Megbízottnak joga van saját belátása szerint megtagadni a jelen Szerződés 2.1. pontjában meghatározott szolgáltatások nyújtását.

3.13. A Megbízott közvetlenül nem nyújt tanácsadási szolgáltatásokat és/vagy szolgáltatásokat a helyiségek befejezéséhez és javításához a Felhasználók számára, azok biztosítását nem szervezi meg, és nem köt szerződést ezen szolgáltatások nyújtására a Felhasználókkal, nem ellenőrzi a Partnereket és nem vállal felelősséget a Partnerek bármely tevékenysége/tétlensége.

4. Elérhetőségek megadása

4.1. A Felhasználói Alkalmazás kialakításával egyidejűleg ez utóbbi a Megbízott számára Elérhetőséget biztosít.

4.2. A Felhasználó köteles biztosítani a Megbízott részére a Szerződés 3.1. pontja szerint közölt információk relevanciáját.

4.3. A Megbízott kötelezettséget vállal arra, hogy a Felhasználótól kapott Kapcsolatfelvételi Adatait harmadik félnek nem adja ki, kivéve azokat az eseteket, amikor a közzététel a Megbízott számára a jelen Szerződés rendelkezései és a hatályos jogszabályok előírásai alapján kötelező.

4.4. A Megbízott a Felhasználónak a Megbízotthoz intézett kérésére, az Oldal visszajelzési űrlapjának kitöltésével köteles megadni a megszemélyesítő adatokat, amelyek megadásának kötelezettségét a hatályos jogszabályok előírják (beleértve saját teljes nevét is).

5. A Megbízott általi ingyenes szolgáltatásnyújtás

5.1. Jelen Megállapodás az Art. értelmében ingyenes szerződés. 423. §-a alapján, és magában foglalja a Megbízott által a 2.1. pontjában foglaltaknak megfelelően, anélkül, hogy a Felhasználótól fizetést vagy egyéb ellenszolgáltatást kapna.

5.2. A Megbízott jelen szerződés 5.1 pontjában foglaltak figyelembevételével nem törekszik szisztematikus haszonszerzésre és nem végez vállalkozási tevékenységet releváns szolgáltatások nyújtásával, ezért a Megbízott és a Felhasználó között a szolgáltatásnyújtás során létrejövő kapcsolatok A jelen Megállapodás értelmében nem szabályozza a fogyasztóvédelemről szóló 1992.02.07. 2300-1. sz. törvény.

6. A megállapodás időtartama

6.1. Jelen Szerződés a Felek általi megkötésének napjától lép hatályba, és a Megbízott azon szolgáltatási kötelezettségének teljesítéséig érvényes, hogy a Felhasználót tanácsadás és/vagy szolgáltatás igénybevételéhez segítse a helyiség befejezéséhez és javításához. ponttal a 3.4. jelen megállapodás.

7. Adatvédelmi szabályzat

7.1. A Felhasználó által az Oldal használata során megadott személyes adatokat (beleértve a személyes adatokat is) a Megbízott az Adatvédelmi szabályzatnak és a Weboldalon közzétett személyes adatok kezeléséhez való hozzájárulásnak megfelelően kezeli.

Az Oldal használata a Felhasználó feltétel nélküli hozzájárulását jelenti személyes adatai kezeléséhez, valamint hozzájárulását a Megbízott által jóváhagyott „Adatvédelmi és Személyes Adatkezelési Szabályzathoz”, valamint az abban meghatározott személyes adatai kezelésének feltételeihez. Ha nem ért egyet ezekkel a feltételekkel, a Felhasználó nem jogosult az Oldal egyetlen funkciójának használatára sem.

7.2. Az Ügynök csak azokat a személyes adatokat kezeli, amelyek a jelen Szerződésben vállalt kötelezettségeinek teljesítéséhez szükségesek.

7.3.Az Ügynök a Felhasználók személyes adatait az alábbi célokra kezeli:

7.3.1. A Partner és a Felhasználó közötti interakció megszervezése annak érdekében, hogy az utóbbi részére tanácsadást és/vagy szolgáltatásokat nyújtsanak a helyiségek befejezéséhez és javításához, vagy azok biztosításának megszervezéséhez, ideértve az értesítések, kérések és információk küldését a befejező és/vagy befejezési és/vagy szolgáltatások nyújtásával kapcsolatban. helyiségek javítása vagy ellátásának megszervezése .

7.3.2. Statisztikai és egyéb kutatások lefolytatása személytelen adatok alapján.

8. A Szerződések változásai

8.1. A jelen Szerződés feltételeit az Ügynök külön értesítés nélkül módosíthatja. A Szerződés új verziója attól a pillanattól lép hatályba, amikor felkerül a Webhely megfelelő részében, hacsak a Szerződés új változata másként nem rendelkezik. Ha a Megbízott a jelen bekezdésben meghatározott módon olyan változtatásokat hajtott végre a jelen Szerződés feltételeiben, amellyel a Felhasználó nem ért egyet, köteles abbahagyni a Webhely használatát. Az Oldal további használata a Szerződés módosított feltételeinek közzététele után a változtatások elfogadását jelenti.

9. A felek felelőssége az Oldal használata során

9.1. Az Ügynök ingyenes egyszerű (nem kizárólagos) licencet biztosít a Felhasználónak a Webhely és szoftverének használatára, a jelen Szerződés végrehajtásához szükséges mértékben.

9.2. A Szerződés 9.1. pontjában meghatározott licenc a Felhasználót a Szerződés időtartama alatt, azon a területen kapja meg, ahol az Oldal a Felhasználó számára elérhető marad.

9.3. Az oldal „ahogy van” alapon biztosított. A Megbízott nem vállal garanciát az Oldal hibamentes és zavartalan működésére, a Webhelynek a Felhasználó meghatározott céljainak való megfelelésére, és nem vállal semmilyen egyéb, a jelen Szerződésben kifejezetten nem meghatározott garanciát. Az oldal időről időre módosulhat.

9.4. Az Ügynök semmilyen felelősséget nem vállal, beleértve a Webhely Felhasználó általi használatából eredő veszteségekért sem; a Webhely használatának vagy elmulasztásának közvetlen vagy közvetett következményeiért, amelyek a Felhasználónak és/vagy harmadik feleknek a Webhely használatából vagy nem használatából erednek, ideértve az oldal esetleges hibáit vagy meghibásodásait is. .

9.5. Az oldal tartalmazhat hivatkozásokat más internetes webhelyekre (harmadik felek webhelyei). Ezeket a harmadik feleket és azok tartalmát az Ügynök nem ellenőrzi bizonyos követelményeknek (biztonság, megbízhatóság, teljesség, jogszerűség stb.) való megfelelés szempontjából. Az Ügynök nem vállal felelősséget a harmadik felek webhelyein elhelyezett információkért és anyagokért, amelyekhez a Felhasználó a Webhely használatával hozzáfér, beleértve a harmadik felek webhelyein, reklámokban stb. kifejtett véleményeket vagy kijelentéseket, valamint az ilyen webhelyek elérhetőségéért, ill. tartalmat és azok Felhasználó általi használatának következményeit.

10. Vegyes rendelkezések.

10.1. A jelen Szerződés, valamint a Megbízott által a Weboldalon jóváhagyott és közzétett egyéb helyi dokumentumok polgári jogi szerződést képeznek egyrészt a Felhasználó, másrészt a Megbízott között a tárgyukra vonatkozóan, és helyettesít minden korábbi megállapodást az ilyen tétellel kapcsolatban.

10.2. Abban az esetben, ha a jelen Megállapodás bármely rendelkezését az ilyen ügyben döntésre joghatósággal rendelkező bíróság érvénytelennek vagy végrehajthatatlannak ítéli, az ilyen rendelkezést a jelen Szerződéstől elszakadtnak kell tekinteni, a többi rendelkezés sérelme nélkül, amelyek teljes egészében megmaradnak. erő és hatás.

10.3. A Megbízott jogosult a jelen Szerződésből eredő jogait és kötelezettségeit átruházni és átruházni.

10.4.A jelen Szerződés által nem szabályozott minden egyéb vonatkozásban a Felek a mindenkor hatályos jogszabályok irányadóak.

Elektromosság

Vízszerelés

Fűtés