Termeni de utilizare

Acord de utilizare pentru utilizarea site-ului web „builder.expertexpro.com/ro/”

Atenţie! Vă recomandăm să citiți textul acestui acord de utilizare!

Acest Acord de Utilizare (denumit în continuare „Acordul”) este încheiat între administrarea site-ului web „builder.expertexpro.com/ro/” (denumit în continuare „Agent”) și un vizitator al site-ului web „builder.expertexpro.com/ro/” (denumit în continuare „Agent”) în calitate de „Utilizator”) și stabilește condițiile de furnizare Către utilizatorul de servicii pentru a asista la obținerea unei consultații gratuite și/sau a serviciilor pentru finisarea și repararea spațiilor și utilizarea altor funcționalități ale Site-ului builder.expertexpro.com/ro/.ru (denumit în continuare ca „Site-ul”).

Prin lăsarea unei cereri de consultanță gratuită și/sau servicii pentru departamentul și repararea spațiilor (denumită în continuare „Aplicația Utilizator”, „Cerere de Asistență pentru Obținerea Consultației Gratuite și/sau Servicii pentru Decorarea și Repararea Spațiilor” ) sau folosind orice alte funcții ale Site-ului, vizitatorul Site-ului își confirmă acordul deplin cu toți termenii prezentului Acord de utilizare și încheierea corespunzătoare a acestuia în modul prevăzut la art. 428 din Codul civil.

Neacceptarea de către Utilizator a Site-ului a termenilor prezentului Acord de Utilizare atrage după sine imposibilitatea de a-l asista în obținerea de consiliere și/sau servicii pentru finisarea și repararea spațiilor sau utilizarea integrală a oricăror alte funcții ale Site-ului.

1. Termeni și definiții

1.1. În acest acord, cu excepția cazului în care textul prevede altfel, următorii termeni vor avea următoarele semnificații:

„Aplicație utilizator” - o cerere scrisă lăsată de Utilizator pe Site pentru asistență în obținerea de consiliere și/sau servicii gratuite pentru finisarea și repararea spațiilor prin căutarea unei persoane care furnizează consultanță și/sau servicii pentru finisarea și repararea spațiilor sau organizarea prestării acestora în legătură cu Utilizator și/sau persoane indicate de acesta. Cererea Utilizatorului se poate face sub forma:

  • o descriere a problemei sau a problemei menționate în comentariile la materialele informative postate pe Site;
  • completarea unui formular special pe Site la secțiunea „Întrebări către expert”;
  • completarea unui formular special pe Site (formular de consultant online);
  • completarea unui formular special de pe Site pentru a comanda un apel înapoi de la o persoană care oferă consultanță și/sau servicii pentru finisarea și repararea spațiilor sau organizarea furnizării acestora.

"Agent" - persoana care administreaza Site-ul.

"Utilizator" - o persoană fizică sau juridică interesată să obțină asistență în găsirea unei persoane care prestează consultanță și/sau servicii pentru amenajarea și repararea spațiilor sau organizarea furnizării acestora și să contacteze Agentul în aceste scopuri folosind metodele prevăzute pe Site (completând special forme).

„Site” - un set de informatii, texte, elemente grafice, design, imagini, materiale foto si video si alte rezultate ale activitatii intelectuale, precum si programe de calculator continute intr-un sistem informatic care asigura disponibilitatea unor astfel de informatii pe internet la adresa retelei; builder.expertexpro.com/ro/.

"Partener" -o persoană care furnizează servicii de consultanță și/sau servicii pentru finisarea și repararea spațiilor sau organizează furnizarea acestora către Utilizatorii Site-ului în conformitate cu Aplicațiile Utilizatorului.

"Petreceri" – Utilizator și agent.

"Detalii de contact" - numele, numărul de telefon, adresa de e-mail, orașul locației (sau altă localitate), precum și o descriere generală a problemei, sarcinii sau problemei specificate de Utilizator la completarea Aplicației Utilizatorului în formulare speciale de pe Site.

1.2. Toți ceilalți termeni și definiții găsiți în textul Acordului vor fi interpretați de către părți în conformitate cu legislația aplicabilă.

1.3.Raporturile juridice reglementate de prezentul Acord sunt calificate drept Acord de agenție, cu excepția cazului în care rezultă în mod direct altfel din prevederile relevante ale acestui Acord.

2. Obiectul acordului

2.1. Agentul se obligă să furnizeze Utilizatorului servicii de asistență în obținerea de către acesta din urmă a consultărilor și/sau serviciilor de finisare și reparare a localului în cuantumul prevăzut în clauza 2.2 din prezentul Contract.

2.2. Ca parte a prestării de servicii de asistare a Utilizatorului în obținerea de consultații și/sau servicii pentru finisarea și repararea spațiilor, Agentul realizează următoarele acțiuni:

2.2.1. primește Date de Contact de la Utilizatori;

2.2.2. caută Parteneri și formează registrul acestora;

2.2.3. încheie acorduri cu Partenerii care prevăd furnizarea de servicii de consultanță și/sau servicii de finisare și reparare a spațiilor către Utilizatori sau organizarea prestării acestora;

2.2.4. determină conformitatea Aplicațiilor Utilizatorului cu specializarea și condițiile de lucru ale Partenerilor;

2.2.5. transferă Datele de Contact furnizate de Utilizatorii Site-ului către Partenerii relevanți în scopul interacțiunii ulterioare a acestora cu privire la furnizarea (sau organizarea furnizării) de către Parteneri de consultanță și/sau servicii pentru decorarea și repararea spațiilor către Utilizatorii și/sau persoanele indicate de aceștia;

2.2.6. Agentul are dreptul, la discreția sa, de a efectua și alte acțiuni necesare prestării de servicii pentru a asista Utilizatorul în obținerea de consultații și/sau servicii pentru finisarea și repararea spațiilor.

3. Procedura de indeplinire a obligatiilor partilor

3.1. Pentru a primi sfaturi și/sau servicii pentru decorarea și repararea spațiilor, Utilizatorul este obligat să furnizeze informații de contact de încredere în măsura specificată în clauza 1.1 din prezentul Acord;

3.2. Prin încheierea acestui Acord, Utilizatorul își dă acordul cu transferul Datelor de Contact (inclusiv a datelor cu caracter personal) către terți - Parteneri, a căror listă este dată în Politica de confidențialitate a Site-ului ("Politica de confidențialitate și prelucrarea datelor cu caracter personal", aprobată prin decizia administratorului site-ului „builder.expertexpro.com/ro/”).

3.3. Agentul stabilește în mod independent și la propria discreție conformitatea Aplicației Utilizatorului cu specializarea și condițiile de lucru ale Partenerului. În același timp, Utilizatorul acceptă și este de acord că Agentul nu este responsabil pentru calitatea serviciilor de consultanță furnizate de Parteneri sau organizate de aceștia și/sau a serviciilor de finisare și reparare a spațiilor.

3.4. Conform acestui Acord, Agentul este considerat că și-a îndeplinit obligațiile față de Utilizator din momentul în care Aplicația Utilizatorului este transferată Partenerului, indiferent dacă Serviciile de consultanță și/sau servicii de finisare și reparare a spațiilor au fost furnizate Utilizatorului de către Utilizator. Partener sau dacă furnizarea lor a fost organizată de partener.

3.5. În virtutea art. 434.1 din Codul civil, Agentul nu este responsabil față de Utilizator pentru rezultatul negocierilor dintre Utilizator și Partener cu privire la furnizarea de servicii de consultanță și/sau servicii pentru decorarea și repararea spațiilor sau organizarea prestării acestora. Agentul nu este responsabil față de Utilizator în cazul în care furnizarea de servicii sau organizarea furnizării acestora nu a avut loc din motive care depind de Partener sau de Utilizatorul însuși.

3.6. Utilizatorul și Partenerii sunt liberi să negocieze între ei un acord privind furnizarea de servicii de consultanță și/sau servicii pentru decorarea și repararea spațiilor sau organizarea furnizării acestora, suportă în mod independent costurile asociate implementării acestora și sunt responsabili pentru faptul că nu se ajunge la un acord.

3.7. Agentul furnizează personal serviciile prevăzute în clauza 2.1 din prezentul Contract.

3.8. Agentul nu garantează Utilizatorului atingerea vreunui rezultat al furnizării serviciilor prevăzute în prezentul Acord, inclusiv calitatea și domeniul de aplicare a furnizării de servicii de consultanță și/sau servicii de finisare și reparare a spațiilor de către Partener.

3.9.Agentul nu constrânge sub nicio formă încheierea unui acord între Utilizator și Partener.

3.10. Utilizatorii sunt liberi să încheie un acord cu Partenerii pentru furnizarea de consultanță și/sau servicii pentru finisarea și repararea spațiilor sau organizarea furnizării acestora de către un Partener și să decidă în mod independent pe propriul risc să încheie un acord pentru furnizarea de consultanță și/sau servicii. pentru finisarea și repararea spațiilor cu un anumit Partener (liber să aleagă contrapartea). Utilizatorii și Partenerii pot încheia un acord, atât prescris, cât și neprevăzut de lege, inclusiv acorduri mixte și fără nume. Termenii acordului dintre Utilizatori și Parteneri sunt stabiliți la discreția acestora, cu excepția cazului în care conținutul termenilor relevanți este prevăzut de lege sau de alte acte juridice.

3.11. Agentul are dreptul de a transfera Aplicația Utilizatorului unuia sau mai multor Parteneri, al cărui cerc este determinat de Agent în mod independent și adus la cunoștința Utilizatorilor în Politica de Confidențialitate a Site-ului.

3.12. Prevederile art. 426 din Codul civil, prin care Agentul are dreptul, la discreția sa, de a refuza să presteze serviciile prevăzute la clauza 2.1 din prezentul Contract.

3.13. Agentul nu furnizează direct utilizatorilor servicii de consultanță și/sau servicii pentru finisarea și repararea spațiilor, nu organizează furnizarea acestora și nu încheie acorduri pentru furnizarea acestor servicii cu Utilizatorii, nu controlează Partenerii și nu este responsabil pentru orice acțiuni/inacțiuni ale Partenerilor.

4. Furnizarea detaliilor de contact

4.1. Concomitent cu formarea Aplicației Utilizatorului, acesta din urmă furnizează Agentului Informații de Contact.

4.2. Utilizatorul este obligat să asigure relevanța informațiilor furnizate Agentului în conformitate cu clauza 3.1 din Acord.

4.3. Agentul se obligă să nu dezvăluie terților Datele de Contact primite de la Utilizator, cu excepția cazurilor în care o astfel de dezvăluire este obligatorie pentru Agent în virtutea prevederilor prezentului Acord și a cerințelor legislației în vigoare.

4.4. Agentul este obligat sa furnizeze date de personalizare, obligatia de a furniza care este prevazuta de legislatia in vigoare, (inclusiv numele sau complet) la cererea Utilizatorului transmisa Agentului prin completarea formularului de feedback al Site-ului.

5. Furnizarea gratuită a serviciilor de către Agent

5.1. Prezentul acord este un contract cu titlu gratuit în sensul art. 423 C. civ. și presupune prestarea de către Agent a serviciilor prevăzute la clauza 2.1. din prezentul Acord, fără a primi nicio plată sau altă contraprestație de la Utilizator.

5.2. Ținând cont de prevederile clauzei 5.1 din prezentul acord, Agentul nu urmărește scopul de a extrage profit sistematic și nu desfășoară activități antreprenoriale prin furnizarea de servicii relevante, motiv pentru care relațiile care decurg între Agent și Utilizator la prestarea serviciilor. conform prezentului Acord nu sunt reglementate de Legea din 02/07/1992 nr. 2300-1 „Cu privire la protecția consumatorului”.

6. Durata Acordului

6.1. Prezentul Acord va intra în vigoare de la data încheierii lui de către Părți și va fi valabil până la îndeplinirea obligației Agentului de a presta servicii de asistență pe Utilizator în obținerea de consultanță și/sau servicii pentru finisarea și repararea spațiilor în conformitate cu cu clauza 3.4. prezentul acord.

7. Politica de confidențialitate

7.1. Orice informație cu caracter personal (inclusiv datele personale) specificată de Utilizator în timpul utilizării Site-ului este prelucrată de Agent în conformitate cu Politica de confidențialitate și Consimțământul pentru prelucrarea datelor cu caracter personal publicate pe Site.

Utilizarea Site-ului înseamnă consimțământul necondiționat al Utilizatorului cu privire la prelucrarea datelor sale personale, precum și consimțământul cu privire la „Politica de confidențialitate și prelucrare a datelor cu caracter personal” aprobată de Agent și condițiile de prelucrare a datelor sale personale specificate în acesta. În caz de dezacord cu aceste condiții, Utilizatorul nu are dreptul de a utiliza nicio funcționalitate a Site-ului.

7.2. Agentul prelucrează numai acele date personale care sunt necesare pentru a-și îndeplini obligațiile în temeiul prezentului Acord.

7.3.Agentul prelucrează datele personale ale Utilizatorilor în următoarele scopuri:

7.3.1. Organizarea interactiunii intre Partener si Utilizator in vederea furnizarii acestuia din urma consultanta si/sau servicii de finisare si reparare a spatiilor sau organizarea prestarii acestora, inclusiv transmiterea de notificari, solicitari si informatii privind prestarea de consultanta si/sau servicii de finisare si repararea spaţiilor sau organizarea furnizării acestora .

7.3.2. Efectuarea cercetărilor statistice și de altă natură pe baza datelor depersonalizate.

8. Modificări ale Acordurilor

8.1. Termenii acestui Acord pot fi modificați de către Agent fără nicio notificare specială. Noua versiune a Acordului intră în vigoare din momentul în care este postată în secțiunea relevantă a Site-ului, cu excepția cazului în care noua versiune a Acordului prevede altfel. În cazul în care Agentul a efectuat vreo modificare a termenilor acestui Acord, în modul prevăzut în prezentul alineat, cu care Utilizatorul nu este de acord, acesta este obligat să înceteze utilizarea Site-ului. Utilizarea în continuare a Site-ului după publicarea termenilor modificați ai Acordului va însemna acceptarea modificărilor efectuate.

9. Responsabilitatea părților atunci când utilizează Site-ul

9.1. Agentul oferă Utilizatorului o licență simplă (neexclusivă) gratuită pentru a utiliza Site-ul și software-ul acestuia în măsura necesară pentru executarea acestui Acord.

9.2. Licența specificată în clauza 9.1 din Acord este acordată Utilizatorului pe durata Acordului și pe teritoriul pe care Site-ul rămâne accesibil Utilizatorului.

9.3. Site-ul este furnizat „ca atare”. Agentul nu oferă nicio garanție cu privire la funcționarea fără erori și neîntreruptă a Site-ului, conformitatea Site-ului cu scopurile specifice ale Utilizatorului și, de asemenea, nu oferă alte garanții care nu sunt specificate în mod expres în prezentul Acord. Site-ul poate fi supus modificărilor din când în când.

9.4. Agentul nu poartă nicio responsabilitate, inclusiv pentru orice fel de pierderi rezultate din utilizarea Site-ului de către Utilizator; pentru orice consecințe directe sau indirecte ale oricărei utilizări sau neutilizare a Site-ului, cauzate Utilizatorului și/sau terților ca urmare a oricărei utilizări sau neutilizare a Site-ului, inclusiv din cauza unor posibile erori sau disfuncționalități ale Site-ului .

9.5. Site-ul poate conține link-uri către alte site-uri web de pe Internet (site-uri web ale terților). Acești terți și conținutul lor nu sunt verificate de către Agent pentru conformitatea cu anumite cerințe (securitate, fiabilitate, exhaustivitate, legalitate etc.). Agentul nu este responsabil pentru nicio informație și materiale postate pe site-urile terțelor părți pe care le accesează Utilizatorul folosind Site-ul, inclusiv pentru orice opinii sau declarații exprimate pe site-uri web ale terților, publicitate etc., precum și pentru disponibilitatea unor astfel de site-uri web sau conținutul și consecințele utilizării acestora de către Utilizator.

10. Dispoziții diverse.

10.1. Acest Acord, precum și alte documente locale aprobate și publicate de Agent pe Site, constituie un contract de drept civil între Utilizator, pe de o parte, și Agent, pe de altă parte, în legătură cu obiectul lor, și înlocuiți orice acorduri anterioare în legătură cu un astfel de articol.

10.2. În cazul în care orice prevedere a prezentului acord este considerată de către o instanță competentă să decidă asupra unei astfel de chestiuni ca fiind invalidă sau inaplicabilă, o astfel de prevedere va fi considerată ca fiind separată de prezentul acord fără a aduce atingere celorlalte prevederi, care vor rămâne în întregime. forță și efect.

10.3. Agentul are dreptul de a transfera și de a ceda drepturile și obligațiile sale conform prezentului Acord.

10.4.În toate celelalte aspecte care nu sunt reglementate de prezentul acord, părțile sunt ghidate de legislația în vigoare.

Electricitate

Instalatii sanitare

Incalzi