Tillåten tid för reparationer i lägenheten: hur man inte grälar med grannar

Reparation är en mycket viktig fråga, men ofta ganska bullrig och långdragen. Ofta medför detta buller olägenheter för andra invånare i ett hyreshus. Grannar kan visa sitt missnöje med dig eller klaga till olika tjänster. Detta kan dock inte vara en anledning att stoppa den påbörjade reparationen. Det viktigaste du behöver veta i det här fallet är hur länge du kan utföra bullriga reparationsarbeten enligt lagen. Om du följer reglerna i lag kommer ingen att kunna framföra några anspråk mot dig.

bullriga renoveringsarbeten

När kan reparationer göras i lägenheten?

När du påbörjar reparationer måste du förstå att tiden när du kan göra buller inte begränsas av dina grannars önskemål bakom väggen, utan av lag. Genom att veta exakt hur länge och hur länge du har rätt att utföra vissa jobb, kan du vara lugn och inte fästa vikt vid hoten från särskilt rastlösa boende i ditt hem. Även om grannens mormor bestämmer sig för att klaga eller ringa polisen (och det händer ibland), kommer lagen att vara på din sida.

bullriga grannar

Man måste komma ihåg att det inte finns någon enskild lag som reglerar den tillåtna ljudnivån och anger en tydlig tidsram för genomförandet av reparationsarbeten. Regler och krav i olika regioner i landet kan variera kraftigt. Du kan ta reda på dem genom att titta på de specifika lagar som fastställer vissa regler i din stad eller region.

Här är svaren på några frågor du kan ha.

Vilken tid kan du börja göra reparationer på vardagar?

bullrigt arbete

Den tid som tillåts för arbetets start gällde byggnation och reparation på vardagar, ungefär densamma i hela landet - 9.00. I vissa områden förskjuts denna tid en timme tidigare. Om du inte har någon lust att söka efter dokument som föreskriver detta ögonblick, ta inte upp verktyg före 9.00 för att undvika rättstvister.

NYTTIG INFORMATION:  För- och nackdelar med panoramabalkongglas

Är det möjligt att utföra reparationer på kvällen?

Reparations- och byggnadsarbeten, som är förenade med hög ljudnivå, ska vara klara senast kl 19.00. Om du är helt oförmögen att träffa den här tiden bör du göra förfrågningar, kanske anger lagarna i din region olika tidsramar.

förbud mot bullriga arbeten

Vilka typer av arbete berörs av dessa restriktioner?

Den tillåtna tiden från 09:00 till 19:00 i lagstiftningsakterna för de ingående enheterna i Ryska federationen avser arbete som involverar rekonstruktion av en lägenhet och en förändring av dess driftsegenskaper. Sådana arbeten inkluderar demontering av väggar, byte av batterier, läggning av nya elektriska kommunikationer, vatten- eller värmeledningar etc. Om du vill få mer exakt information om vilka bältesgränser du måste befinna dig i, hänvisa till lagstiftningsdokumenten. Du måste hitta lagen om förbättringsförfaranden som gäller för ditt område.

reparation av kommunikationer

I händelse av att du vågar dig kosmetisk reparation, som inte innebär ombyggnad av lokalerna, då måste du fokusera på lagen om iakttagande av lugn och ro för medborgarna. Det är inte heller gemensamt för alla regioner och orter, men i alla fall är tidsramen för denna lag bredare än lagen om återuppbyggnad av lokaler.

bullriga renoveringsarbeten

Till exempel hänvisar lagstiftningen i Ryska federationens huvudstad till ett förbud mot bullriga reparationer och byggnadsarbete på natten. Eftersom denna lag innebär att perioden från 23.00 till 7.00 är nattetid, så är det vid denna tidpunkt du inte ska göra oväsen.

Som jämförelse kan vi citera lagen i Moskvaregionen, som innebär andra tidsgränser.Det står att reparationer på vardagar inte är tillåtna från 21.00 till 8.00, på helger och helgdagar - från 22.00 till 10.00.

NYTTIG INFORMATION:  Hur byter man ut individuella varmvattenmätare?

Kan reparationer göras på helgerna?

helgreparationer

Denna fråga ställs av många upptagna människor som vill förbättra sina hem på fritiden. Tyvärr finns det inget entydigt svar på denna fråga heller.

 • I många regioner i Ryssland är det förbjudet att göra reparationer i lägenheten på helger och helgdagar.
 • I vissa regioner och orter gäller förbudet endast på söndagar, och på lördagar kan du utrusta bostadsutrymmet igen och följaktligen göra buller.
 • I vissa delar av landet kan bygg- och reparationsarbeten utföras vilken dag som helst, men andra tidsgränser gäller på helger.

Ytterligare krav för renoveringar i lägenheten

Utöver begränsningen av arbete på vissa tider finns det några andra krav. Om du är fast besluten att inte bråka med dina grannar och göra reparationer i enlighet med alla regler, utan att bryta mot lagen, måste du veta vilka andra krav du måste följa.

 • Varaktigheten av alla bullriga bygg- och reparationsarbeten är inte mer än 6 timmar om dagen. När ett längre ingrepp krävs går det att arbeta längre men aktiviteten bör avbrytas i 1 timme.
 • Den totala tiden för reparationer i ett hyreshus bör inte överstiga 3 månader.
 • Den högsta tillåtna ljud- och vibrationsnivån i bostadshus, fastställd av sanitets- och epidemiologiska tjänsten, är 40 decibel. I detta avseende är det förbjudet att använda utrustning och verktyg som avger ett högre ljud.

buller och vibrationer från reparationer

 • Det är oacceptabelt att utföra arbeten som kan orsaka skador på intilliggande lokaler.
 • Det allmänna området, avsatserna ska vara fria från byggmaterial och skräp.
 • Byggnadsmaterial utan förpackning och byggskräp får inte lyftas och sänkas med passagerarhiss.

Ansvar för brott mot reglerna för reparation

ansvar för att bryta mot lagen

De lagstadgade föreskrifterna om underhållskrav och tillhörande buller regleras av statliga myndigheter:

 • den sanitära epidemiologiska stationen är engagerad i att mäta och fixa ljudnivån;
 • Rospotrebnadzor och distriktspolisen ansvarar för att ta emot, behandla ansökningar och upprätta kränkningshandlingar.
NYTTIG INFORMATION:  Design av en tvårums Chrusjtjov: ombyggnadsalternativ

Om du gör reparationer som inte följer reglerna och bullrar och stör de boende i ditt hus kan du få administrativt ansvar i form av en varning och böter.

Tips: om du inte kan göra reparationer vid utsatt tid kan du försöka förhandla med dina grannar. Be dem skriva under ett skriftligt avtal för att utföra arbetet vid en lämplig tidpunkt för dig. Ett sådant dokument kommer att legitimera dina handlingar.

Om du följer alla regler och grannarna fortfarande är missnöjda, förklara för dem att du följer reglerna. Men i alla fall, glöm inte den normala mänskliga attityden. Kanske har du en familj med ett litet barn som bor bredvid som inte kan sova på dagarna på grund av oväsen, eller äldre som är vana vid att vila vissa tider. Försök att komma i position och hitta en lösning som passar alla.

barn sover

 

Elektricitet

VVS

Uppvärmning