Vad ska man göra om varmvattenmätaren slutar snurra?

Alexander, Kirov: Hej! Jag slutade snurra i min lägenhet varmvattenmätare. Jag märkte detta under nästa månadsläsning. Är det möjligt att göra något på egen hand, och i så fall var exakt?
Hej Alexander!

Elektricitet

VVS

Uppvärmning